D.U.K.

 • LSMU Centriniai rūmai, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., LT-44307 Kaunas

 • Pirmadienį – ketvirtadienį: 8.00-16.45
  Penktadienį 8:00-15:30
  Pietų pertrauka 12.00-12.45

 • Tel. (8~37) 32 72 76 (vietinis – 5489), (8~37) 32 72 77 (vietinis – 5488, 5470)
  El. paštas mokslocentras@lsmuni.lt

  Vadovė prof. dr. Ingrida Ulozienė
  Tel. (8~37) 32 72 76 (vietinis – 5489)
  El. paštas: ingrida.uloziene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 106

  Mokslo centro vadovės pavaduotoja Jūratė Janušaitienė
  Tel. (8~37) 32 72 76 (vietinis – 5489), (8~37) 32 72 77 (vietinis – 5470)
  El. paštas: jurate.janusaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 106

  Vyresn. specialistė dr. Agnė Giedraitienė
  Tel. (8~37) 32 72 76, (8~37) 32 72 77 (vietinis – 5488)
  El.paštas: agne.giedraitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 106

  Specialistė Ugnė Spancernienė
  Tel. (8~37) 32 72 76, (8~37) 32 72 77 (vietinis – 5488)
  El. paštas: ugne.spancerniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 106

 • Užklausą dėl pažymos reikėtų siųsti el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt, nurodant adresatą (kam pažyma yra skirta) bei kokia kalba reikalinga pažyma (lietuvių ar anglų k.). Gavus pranešimą, kad pažyma paruošta, pažymą atsiimti Mokslo centre. Jeigu reikalinga skanuota pažyma, tą reikėtų nurodyti laiške.

 • Informacija apie LSMU Mokslo fondo skelbiamus konkursus „Konkursas LSMU doktorantų atliekamiems moksliniams tyrimams remti“ pateikiama adresu:

  http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/lsmu-mokslo-fondo-skelbimai/

 • LSMU Mokslo fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams, jei jų straipsnis priimtas spausdinti žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra didesnis už 40% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijaiarba yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai.

  Siekiant gauti LSMU Mokslo fondo finansinę paramą priimto spausdinti straipsnio publikavimo išlaidoms apmokėti reikalinga pateikti:

  1. Laisvos formos prašymądėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 40% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, adresuotą LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkei. Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (afiliacijos), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma, kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija; arba
  2. Nustatytos formos prašymądėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, ir pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas, ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai. Pavyzdinė nustatytos formos prašymo forma pateikiama LSMU interneto svetainėje adresu http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/
  3. LSMU Bibliotekos ir informacijos centro išduotą pažymą (su LSMU Bibliotekos ir informacijos centro atsakingo darbuotojo parašu), kad Jūsų pasirinkto žurnalo cituojamumo rodiklis atitinka LSMU Mokslo fondo paramos kriterijų (dėl pažymos galima kreiptis el. paštu adresu bibl@lsmuni.lt).
  4. laiško kopiją ar kt. dokumentą, kuriame matytųsi, kad žurnalo redakcija, Jūsų, straipsnį priėmė spausdinti (angl. accepted for publication);
  5. laiško kopiją, išankstinę sąskaitą-faktūrą (angl. proforma invoice), bet ne galutinę (angl. invoice), ar kt. dokumentą, kuriame būtų nurodyta prašoma apmokėti suma;
  6. tik tą priimto straipsnio rankraščio puslapį (-ius) (bet ne visą rankraštį), kuriame matytųsi visų straipsnio autorių vardai, pavardės, afiliacijos, visų straipsnių autorių el. pašto adresai (straipsnio autoriai turėtų naudoti institucinį LSMU el. paštą), kurie buvo nurodyti teikiant straipsnio rankraštį žurnalo redakcijai.

  Visus aukščiau išvardintus dokumentus, reikia pristatyti į LSMU Mokslo centrą (A. Mickevičiaus g. 7, 106 k.).

  Apie tolimesnius straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo veiksmus Jums bus pranešta, kai dėl Jūsų prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų, LSMU Mokslo fondo valdyba priims sprendimą.

 • Prieš išvykdamas į stažuotę, konferenciją ar kitus mokslo renginius., doktorantas privalo pranešti apie savo išvyką Mokslo centrui pristatydamas šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dėl išvykos, suderintą su padalinio vadovu ir moksliniu vadovu.
  2. Iškvietimą arba informacinį pranešimą apie renginį.

  Iki išvykstant būtina sulaukti finansavimo patvirtinimo.

 • Doktorantams yra galimybė gauti Atviro LSMU fondo finansinę paramą,vykstant į tarptautinę konferenciją, seminarą skaityti žodinio ar stendinio pranešimo, arba į stažuotę pagal LSMU bendradarbiavimo programas:

  http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/atviras-lsmu-fondas/

 • Akademinės atostogos suteikiamos dėl svarbių priežasčių: dėl ligos, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų suteikimo ir pan. Teikiamas prašymas turi būti suderintas su doktoranto vadovu ir padalinio vadovu. Kartu pridedama medicininė pažyma ar vaiko gimimo liudijimo kopija. Dokumentai pateikiami Mokslo centrui.

 • http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/doktorantura/reglamentai/

NERADOTE KO IEŠKOJOTE?

Susisiekite – info@lsmudoktorantai.lt

Mūsų draugai

SA
rtlogo
jga
vasa